Koçi Bey Risaleleri

Koçi Bey Risaleleri çocuk yaşta devşirilerek istanbul' a getirilen Arnavut kökenli devlet adamımız Koçi Bey hakkında çok az bilgiye sahibiz. Topkapı Sarayı'nın kalbinde, Enderun'da eğitilip yetiştirilmiş, bilim ve siyaset alanlarında bilgili, zamanının seçkin kişilerinden biriydi. Küçük yaşta tahta çıkan Sultan IV. Murad' a 1631 yılında sunduğu devlet idaresi ve saltanat işlerindeki sorunlara geçmişteki örneklere dayanarak önerdiği tedbirleri içeren ünlü risalenin sahibidir. Bu küçük, ama değerli eserinde sunduğu açıksözlü ve dürüst öneriler sayesinde IV. Murad'ın yakın dostu olup onunla Bağdat Seferi'ne çıkmıştır.

IV. Murad'ın ölümünden sonra tahta çıkan l. İbrahim' e de devlet teşkilatı hakkında ikinci bir risale sunmuştur. Yüzyıllar öncesinden gelen bilgilerin ve önerilerin özetlendiği bu kitabı okuduktan sonra aradan neredeyse 400 yıl geçmiş olmasına rağmen Osmanlıdan günümüze devlet idaresindeki ana sorunlarda pek bir değişiklik olmadığı hissine kapılacaksınız ...

" Padişahımızın malumu olduğu üzere Osmanoğullarının ulu soylarından gelen padişahlar arasında, her şeyden önce memleketinin genişliği, hazinenin çokluğu ve ululuk yönünden en üst mertebeye çıkanı merhum ve mağfur Sultan Süleyman Han'dı. Ve yine âlemin bozulmasına sebep olan haller dahi onun zamanında ortaya çıktı; ama devlet gücünün en üst mertebesinde olduğu için belirtileri o zamanda duyulamasa da birkaç senedir ki artık görülür oldu. ... Nedimler ve diğer yakınlar, padişahın huzur-ı hümayununda kendilerine yer ve rütbeler bulup, saltanat işlerine müdahale eder, vezir-i âzamlara nice olmayacak teklifler eder oldular. Eğer onlar isteklerine müsaade etmezlerse hepsi gönül ve fikir birliği edip, huzur-ı hümayunda fırsat buldukça haklarında nice iftiralar edip, padişahın gazabını hiç durmadan kışkırtarak günahsız yere kimini kati, kimini sürgün ettirdiler ve kiminin de varını yoğunu aldırıp, pek çok hakaretlere uğrattılar. ... Kendileri tamamen doyduktan sonra her biri maiyetine nice tımarlar ve zeametler verdirip, kılıç erbabının dirliklerini kestiler. Müslümanların beytülmalını ziyana uğratıp, âlemi bu hale getirdiler. ... Rüşvet kapısını açarak sancaklara, beylerbeyilere ve diğer padişah mansıblarına karışmaya başladılar. ... Hak sahibi olan bir alay iş görmüş ve emektar, yarar ve yiğit kullar itibarsızlık köşesinde namsız ve nişansız kalıp, ayaklar altında çiğnenerek fakirlik ve hiçlik içinde kaldılar. Tımar ve zeamet erbabı tamamen yok oldu. Bu yüzden de yapılan savaşlar bir varıp bir gelmekten ve belki mamur memleketleri yakıp yıkmaktan ibaret kaldı, fetih ve zafer yok oldu. Disiplin ve düzen âlemden kalktı. ... Her ne kadar fitne ve fesat çıktıysa bu gibi insanlardan oldu.
Year of the Publication
Available Languages
Series
Categories
Number of Pages
320
Publication Date
Published March 2008 by Kabalcı Yayınevi

Public Commentary

Post a Comment
You should sign in to post a comment

Books with the same Available Languages

Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri

Books with the same Categories

Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition
The Lion in the Living Room: How House Cats Tamed Us and Took Over the World
The System of Liberty: Themes in the History of Classical Liberalism
Delivered from Evil: True Stories of Ordinary People Who Faced Monstrous Mass Killers and Survived
The Third Wave
Theodore Roosevelt: An Autobiography
A Freeborn People: Politics and the Nation in Seventeenth-Century England
Black Klansman: Race, Hate, and the Undercover Investigation of a Lifetime
Studs Terkel's Working: A Graphic Adaptation
Liar, Temptress, Soldier, Spy: Four Women Undercover in the Civil War

Same Year of the Publication

If You're Reading This, It's Too Late
The Magician
The Duke Of Shadows
Bodyguard to the Bride
Time and the End of Time
Azazil
Claire
Flight of the Hummingbird: A Parable for the Environment
Hate That Cat
Fire Study

© Nicole Waggonner